Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 15. 12. 2014.

Heinzelova 88, Zagreb

Broj: 19/14-10

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

a) LIJEČNIK - 6 izvršitelja.

Uvjeti: medicinski fakultet; licenca; najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uz pisanu zamolbu priložiti: životopis i presliku: diplome, licence, osobne iskaznice, elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

 

b) MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSI HITNE MEDICINE – 4 izvršitelja.

Uvjeti: SSS, medicinski tehničar/med. sestra, licenca, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uz pisanu zamolbu priložiti: životopis i presliku: svjedodžbe, licence, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vozačku dozvolu i elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

 

c) VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 4 izvršitelja.

Uvjeti: SSS/KV, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 90 % riješenih pitanja iz pisane provjere znanja te, poslije uspješno položenog pisanog dijela, najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uz pisanu zamolbu priložiti: životopis i presliku: svjedodžbe, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vozačke dozvole i elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

 

Na natječaje se mogu javiti natjecatelji oba spola.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 29. prosinca 2014. do 10:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti, obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web – stranicama Zavoda www.hitna-pomoc-zg.hr te kandidati neće biti pojedinačno obavještavani. Vrijeme pisane provjere stručnog znanja objavit će se najmanje tri dana prije provjere na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

 

POSLODAVAC

Ravnatelj

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Tehničari i vozači

Broj posjeta202190

Trenutno 2 korisnika online